Heb jij altijd graag iets extra's willen doen voor SV Babberich/Liemers, maar niet verbonden willen zijn met vrijwillige en soms tijdrovende bezigheden, dan is de club van 100 echt iets voor jou!!!

Wat doet de club van 100 en waarom?
De club van 100 zamelt geld in, waarmee zij activiteiten en projecten kan organiseren of financieren, waardoor uiteenlopende wensen binnen SV Babberich/Liemers vervuld kunnen worden. Deze activiteiten en projecten worden georganiseerd of gefinancierd door de club van 100 zodat de professionaliteit en sfeer binnen en rondom SV Babberich/Liemers zal vergroten en de voetballers dus met plezier (blijven) voetballen, (meer) mensen positief verbonden zullen raken met de club en het ledenbestand zal blijven groeien.

Wat zijn de uitgangspunten van de club van 100?
Het geld wordt alleen aan projecten en initiatieven besteed waarvan ieder lid van SV Babberich/Liemers, van jong tot oud, profiteert. Het geld wordt in geen enkel geval besteed aan initiatieven die enkel ten gunste zijn van het eerste elftal van SV Babberich/Liemers. Het initiatief levert altijd een positieve bijdrage aan of het verbeteren van de professionaliteit van de gehele vereniging SV Babberich/Liemers of het verhogen van de sfeer binnen en rondom de vereniging.

Wat houdt de financiële bijdrage in bij de club van 100? 
Iedereen die lid wil worden, betaalt een lidmaatschapsbedrag van €100,- en is gedurende één kalenderjaar lid van de club van 100.

Wat kan een lid terugverwachten van de club van 100? 
De belangrijkste reden om lid te worden van de club van 100 is natuurlijk SV Babberich/Liemers· te steunen in haar initiatieven. De namen van alle leden zullen worden vermeld op het club van 100 ledenbord in de kantine van SV Babberich/Liemers en op de internetsite, zodat iedereen kan zien wie de vereniging een warm hart toedraagt.
De commissie informeert de leden minimaal drie keer per jaar, via een digitale nieuwsbrief over de stand van zaken en lopende en geplande activiteiten.

Hoe word je lid van de club van 100?
Mensen kunnen lid worden door het machtigingsformulier in te vullen. Men wordt altijd lid voor één kalenderjaar en het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Veranderingen vanaf seizoen 2015/2016
Met ingang van dit seizoen krijgt de Club van 100 van SV Babberich een andere invulling.
Belangstellenden kunnen onze club steunen en de verkregen gelden worden o.a. gebruikt voor de jeugd en het opknappen van de accommodatie.
Voor een bedrag van €100 per seizoen steunt u SV Babberich*.

Voor uw lidmaatschap krijgt u het volgende:

- Een aardige attentie
- Gratis toegang tot de thuiswedstrijden
- Mogelijkheid om één BusinessClub-bijeenkomst te bezoeken
- Een keer per jaar krijgt u een volledige avond aangeboden met een hapje en een drankje
- Naamsvermelding in de kantine
- Een presentatiegids (bij aanvang seizoen)

Word u  ook lid van de club van 100?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen door gebruik te maken van het contactformulier of door een email te sturen naar info@svbabberich.nl

Wij hopen vele mensen nieuw in te schrijven!

* Betaling in 2 termijnen is mogelijk.Sportvereniging Babberich/Liemers
Sportpark de Buitenboom
Beekseweg 5
6909 DL  BABBERICH
Tel: 0316-247675
info@svbabberich.nl
SV Babberich
Hoofdsponsor:Uw naam kan hier staan
Kledingsponsor:
Heeren van den Buitenboom:
Overige sponsors:GBW Polman Fonds
 Pelgrim
 Terborgse Wijncentrale
 Uhren Riepe Schmuck,